ร้านอร่อย เมนูเด็ด จากทุกซอกทุกซอย...ที่ไม่ควรพลาดชิม   เรียกน้ำย่อยกับข่าว...คาว - หวาน...   รื้อครัว...มื้อนี้สนุกแน่...   จานพิเศษ...จากแขกพิเศษ   พักจิบชากับเรื่องก้นครัว   แวะคุยกับเด็กเสิร์ฟหลังร้าน  

  Term Condition  
  เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร, เมนูอาหารต่างๆของไทย และเป็นสื่อกลางในการให้บริการ พื้นที่แนะนำ โฆษณา
ร้านอาหาร, เมนูอาหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
ทุกท่าน ทางทีมงาน Tripparty จึงได้กำหนดข้อตกลงในการใช้บริการพื้นที่ แนะนำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
     
  เนื้อหา Content  
  ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการของ Tripparty ในทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย ห้ามมิให้ทำการส่งหรือ นำเสนอข้อมูล
รวมทั้งสื่ออื่นใดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว และข้อมูลที่ทางทีมงาน Tripparty พิจารณาแล้วว่า
ไม่เหมาะสม เป็นข้อมูลลับทางการค้า หรือ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ หรือเป็น ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือกิจกรรมลามก อนาจาร หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ
รวมทั้งข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หรือ มีการ เชื่อมโยงข้อมูล (Link) ไปยังเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศข้อห้ามนี้
รวมไปถึงเว็บไซต์ที่สนับสนุนการกระทำ ที่ผิดกฎหมาย หรือ นำเสนอเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เซิร์ฟเวอร์อื่น บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ห้ามมิให้นำเสนอข้อมูลกล่าวร้ายป้ายสีอันเป็นเท็จแก่ผู้อื่นซึ่งจะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทางมิชอบและอาจมีผล
ทางกฏหมาย ตามมาได้ ทั้งนี้ทีมงาน Tripparty ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ถึงการกระทำอันเป็นการ
ล่วงละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ
 
 

 
  Privacy Policy  
  - Tripparty จะไม่เปิดเผยข้อมูลประวัดิส่วนตัวของสมาชิก อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ต่อบุคคลอื่นในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น
- ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะถูกนำมาใช้ประมวลผลเชิงสถิติและแสดงในเว็บ โดยไม่มีการระบุตัวเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้เป็นการแสดงผลในลักษณะค่าเฉลี่ยโดยรวม
- ข้อมูลด้านความสนใจจะถูกนำมาใช้ในการให้บริการส่งข้อมูลไปยังสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกท่าน
- เนื่องจาก Tripparty ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการฟรีแก่สาธารณะชน เป็นเว็บไซต์ Community ที่รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นที่หลากหลาย ดังนั้นบางข้อมูลที่จัดอยู่ในความสนใจของคุณและส่งไปยังคุณ อาจไม่ตรงกับความต้องการบ้างในบางครั้ง อย่างไรก็ดีคุณสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเองที่ แก้ไขข้อมูลความสนใจ หรือติดต่อมายังเราเพื่อดำเนินการที่ webmaster@tripparty.com
- ให้สิทธิ์ในการบริหารข้อมูลแก่ผู้ที่แนะนำเป็นท่านแรกใน www.tripparty.com
- คืนสิทธิ์สำหรับท่านเจ้าของร้านค้าที่ประสงค์จะบริหารข้อมูลด้วยตัวเอง
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลตามความเหมาะสม
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดข้อความที่ไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสีย เจตนากลั่นแกล้ง ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือละเมิดกฎหมาย ผิดต่อศีลธรรมอันดี ออกทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- ทีมงาน Tripparty ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากทางทีมงานตรวจสอบพบว่าท่านมีเจตนาในการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม บิดเบือนความจริง โจมตี สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น จะตัดสิทธิการเป็นสมาชิกทันที
- ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการเล่นหรือรับข้อมูล กรุณาติดต่อ webmaster@tripparty.com
- ขอสงวนสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Tripparty เท่านั้น
- งานเขียน รูปภาพ ใดๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีโฟล์วซิส จำกัด
 
 

 
  หมายเหตุ : ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ Tripparty จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจาก
การใช้บริการ ที่ทาง Tripparty ให้บริการ และไม่รับประกันไม่ว่าในกรณีใดก็ตามต่อบริการที่ทาง Tripparty เปิดให้บริการ
 
     
 
 
 
tripparty Go to TripParty Mainpage tripeat Go to TripEat Mainpage tripshop Coming Soon triptrip Coming Soon
 
  Term Condition / Privacy Policy
Copyright 2000 Eflowsys Co., Ltd. All rights Reserved.